properament, la tercera part...!!!

properament, la tercera part...!!!
clica sobre la imatge i veuràs el vídeo

Fòrums i tallers

Per a disponibilitat i preus, poseu-vos en contacte amb mi al correu: carmejh@hotmail.com

Prehistòria i cultura ibèrica

1) Com vivia la gent de pedra?
Per poder saber com vivien els humans antics ens hem de remetre a les restes arqueològiques. S'ha trobat una enorme tipologia d'eines de pedra que ens parlen de funcions especialitzades. Algunes servien per tallar, altres per treballar la pell, es feien fines puntes de fletxa per caçar. No es pot entendre la vida dels humans antics sense parlar de l'art: formava part de la seva quotidianitat de forma indissoluble de la mateixa manera que els cicles estacionals i les tasques diàries estan lligades a l'alternança de la nit i el dia. Sabem que era així perquè allà on han viscut humans, hi hem trobat mostres d'art. Són peces el significat de les quals ens obre una finestra a un món de creences i de màgia...

Adreçat a joves

2) Els coneixements d’astrologia a la prehistòria
Coneixien els astres a la prehistòria? Els cercles de pedres com Stonehenge ens mostren que sí. Explicarem els passos que cal seguir per crear un calendari astronòmic, com funcionen i quina informació donen. Veurem la posició del sol, de la lluna i de les principals constel•lacions al llarg de l’any i com aquest coneixement va permetre la més gran revolució de la història: el pas del nomadisme al sedentarisme.

Adreçat a joves i a adults. S'adapta el contingut segons el tipus de ponència sol·licitada.

Més informació al web:

3) Llengua i cultura ibèrica: un món desconegut i fascinant

Els ibers van ser els habitants que van viure, durant molts segles, al territori que ocupen avui els Països Catalans i les seves petges les trobem encara per tot arreu: des dels noms de les comarques que mantenen els de les tribus ibers fins a les eines utilitzades a l’agricultura, les festes tradicionals o els indrets religiosos. La cultura ibèrica és el nostre substrat directe.

Malgrat que es coneixen més o menys les equivalències fonètiques del signari ibèric amb l’alfabet llatí, estudiades per Gómez Moreno a partir de les monedes bilingües, hem entrat al segle XXI i la llengua ibèrica segueix envoltada de misteri, es resisteix a deixar-se desxifrar i, encara avui, no se sap quina és la seva filiació. Hi ha qui la vincula amb el basc, altres prefereixen orígens més remots i diuen que els ibers provenen del Caucas. De fet, però, l'arqueologia ha demostrat que hi ha un continuum de la població des de l'edat del bronze i que els ibers són els habitants autòctons dels Països Catalans.

Actualment es coneixen més de 2000 textos escrits en signari ibèric en tota mena de suports: pedra, coure, plom, ceràmica gravada i pintada. Això ens indica que era una escriptura ben coneguda que gaudia de prestigi i que tenia múltiples usos socials.

Una de les complexitats de l'escriptura ibèrica és que es tracta d'un sistema híbrid, semisil•làbic, que barreja caràcters que tenen valor alfabètic amb d'altres que tenen valor sil•làbic.

Adreçat a joves i adults. S'adapta el contingut segons el tipus de ponència sol•licitada

Més informació al web: http://www.ibers.cat/